Detail produktu
Úvod  »  Barvy Alkyton  »  Penetrátor  »  Penetrátor ŠEDÁ 7280 0,25L

Penetrátor ŠEDÁ 7280 0,25L

Cena s DPH:
169,00
Cena bez DPH:
139,67
DPH:
21% ( 29,33 Kč )
Expedice:
skladem
ks
Penetrátor ŠEDÁ 7280 0,25L
Penetrátor ŠEDÁ 7280 0,25L

Hořlavá kapalina a páry. Může způsobit ospalost nebo závratě.Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz koužení. Zamezte vdechování par nebo aerosolů. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Při styku s kůží: Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/ osprchujte. Necítíte-li se dobře, volejte toxikologické informační středisko nebo lékaře. Uniklý produkt seberte. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal v souladu se všemi místními, regionálními, národními a mezinárodními nařízeními. Obsahuje butanonoxim. Může vyvolat alergickou reakci. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

 

Barvy Alkyton » Penetrátor » Penetrátor ŠEDÁ 7280 0,25L
V diskuzi nejsou žádné příspěvky. Můžete tak učinit jako první.

Reagovat na:

Nadpis příspěvku:

Jméno:Text příspěvku:

Váš dotaz

Vaše jméno:

Email:

Telefon:

Dotaz:

Kategorie
Vyhledávání

Prodavač
Eva Běhalová
drago@drago.cz
Pevná linka: 581746242
Přihlášení
Uživatel:
Heslo:
Košík
Košík je prázdný
Zpravodaj
Copyright © 2007-2020 Drago, spol. s r.o. - specialista na sadbové brambory | drago@drago.cz
Obrázky mají pouze informativní charakter | Všechna práva vyhrazena | W3C XHTML 1.0 Valid | Proclient, s.r.o.
warning: 5