Detail produktu
Úvod  »  BROS  »  Krtky  »  Bros Dýmovnice na krtky 3ks

Bros Dýmovnice na krtky 3ks

Cena s DPH:
65,00
Cena bez DPH:
53,72
DPH:
21% ( 11,28 Kč )
Expedice:
skladem
ks
Bros Dýmovnice na krtky 3ks
Prostředek proti krtkům s plynovým účinkem v podobě dýmovnice.

Prostředek proti krtkům s plynovým účinkem v podobě dýmovnice.

 

 

H228: Hořlavá tuhá látka.
H411: Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P370+P378: V případě požáru: K hašení použijte písek nebo CO2.. Nikdy nepoužívejte vodu.
P501: Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.
EUH208: Obsahuje (název senzibilizující látky). Může vyvolat alergickou reakci.BROS » Krtky » Bros Dýmovnice na krtky 3ks
V diskuzi nejsou žádné příspěvky. Můžete tak učinit jako první.

Reagovat na:

Nadpis příspěvku:

Jméno:Text příspěvku:

Váš dotaz

Vaše jméno:

Email:

Telefon:

Dotaz:

Kategorie
Vyhledávání

Prodavač
Eva Běhalová
drago@drago.cz
Pevná linka: 581746242
Přihlášení
Uživatel:
Heslo:
Košík
Košík je prázdný
Zpravodaj
Copyright © 2007-2020 Drago, spol. s r.o. - specialista na sadbové brambory | drago@drago.cz
Obrázky mají pouze informativní charakter | Všechna práva vyhrazena | W3C XHTML 1.0 Valid | Proclient, s.r.o.
warning: 5